YÖNETİCİ SEKRETERLERİ İÇİN İNGİLİZCE CV ÖRNEĞİ

Aşağıda yönetici sekreterleri için hazırlanmış örnek bir özgeçmiş yeralmaktadır. Mesleki deneyimin az ya da çok olmasına bağlı olarak özgeçmiş içeriği değişip, zenginleşecektir. Buradaki örneğin çok karmaşık olmamasına ve mümkün olduğunca giriş seviyesinde ingilizce kelimeler kullanmaya dikkat ettim. CV’nin Türkçe çevirisini de aşağıda bulabilirsiniz.

İsim ve iletişim bilgilerine her özgeçmişte olması gerektiği gibi başlangıçta yer vermelisiniz. Adres bilgisi özel isimler içerdiğinden İngilizce yazmaya gerek yoktur.

Career Objective

A challenging position as an administrative assistant at a growth-oriented firm, which will allow me to both further utilize my skills and acquire new abilities.

Skills

– Strong analytical and organizational skils.
– Excellent interpersonal skills,
– Excellent verbal and written communication skills,
– Excellent coordinating skills,
– Phone manner, and office etiquette skills,
– Ability working well under pressure,
– Ablilty to multi-task,
Technical skills
– 60 wpm typing speed.
– All Windows opperating systems 2003, XP, Vista (Microsoft Word, Excel, Outlook)
– Proficiency in English (spoken and written)

Experience

December 2010 – Present
Administrative Assistant
XYZ Media Group

– Handling calls and promptly forwards them to appropriate person among 35 employees.
– Greeting visitors and customers.
– Organize, sort and assign mail distribution for all the managers and employees.
Compose and distribute inter-departmental memorandums (e-mail, documentary and voice)
– Responsible for scheduling meetings for managers.
– Prepares and assembles media kits for marketing and public relations departments.
– Responsible for making domestic and international travel arrangements for department managers.
– Established and maintains electronic records management system for all incoming and outgoing correspondence.

January 2008 – December 2010
Office Assistant
ABC Consulting Services

– Answering phones and promptly forwards them to appropriate person.
– Greeting visitors.
– Sort, review, screen and distribute incoming and outgoing mail; prepare, compose and ensure timely responses to a variety of routine written inquiries.
– Handling all official company correspondence efficiently.
– Managing both electronic and paper filling systems. As an achievement, upgraded old paper filing system.
– Purchasing office supplies.
– Printing, faxing, copying and other administrative duties.

Education

Bachelor’s Degree in Business Administration- 2007. University of Marmara, Istanbul

Associate’s Degree in Office Management and Secretarial Practice-2004, University of Marmara, Istanbul

TÜRKÇE ÇEVİRİ

Kariyer Hedefi

Mevcut becerilerimi geliştirebileceğim ve yeni yetenekler kazanabileceğim büyüme odaklı bir şirkette yönetici asistanı pozisyonu.

Yetenekler

– Güçlü analiz ve organizasyon yeteneği.
– Mükemmel kişiler arası iletişim yeteneği.
– Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim yeteneği.
– Mükemmel koordinasyon yeteneği.
– Mükemmel telefon ve ofis kültürü.
– Stres altında çalışabilme.
– Aynı anda birden çok iş yababilme kabiliyeti.

Teknik yetenekler
– Dakikada 60 kelime yazma hızı
– Tüm Windows işletim sistemleri, 2003, XP, Vista (Microsoft Word, Excel, Outlook)
– Sözlü ve yazıllı İngilizcede yeterillik

Deneyim

Aralık 2010 – devam ediyor
Yönetici Asistanı
XYZ Medya Grup

– Telefon çağrıları yönetmek ve gelen aramaları 35 çalışan içinden doğru kişiye hızlıca yönlendirmek.
– Ziyaretçileri ve müşterileri karşılamak.
– Postaları organize etmek, ayırmak ve tüm yönetici ve çalışanlara ulaştırmak.
– Bölüm içi yazışmaları hazırlamak ve dağıtmak.
– Yöneticilerin toplantılarını organize etmek.
– Pazarlama ve halkla ilişkiler bölümleri için medya (tanıtım) kitapçıkları hazırlamak.
– Yöneticiler için yurtiçi ve yurtdışı seyahat organizasyonu yapmak.
– Tüm gelen ve giden yazışmalar için elektronik kayıt sistemini yönetmek.

Ocak 2008 – Aralık 2010
Ofis Asistanı
ABC Danışmanlık Servisleri

– Telefonlara cevap vermek ve hızlıca ilgili kişiye yönlendirmek.
– Ziyaretçileri karşılamak.
– Gelen giden postaları incelemek, ayırmak ve ilgilililerine dağıtmak. Cevap yazılarını zamanında hazırlamak.
– Tüm ofis yazışmalarını verimli bir şekilde sağlamak.
– Elektronik ve kağıt doslayama sistemlerini yönetmek. Bir başarı olarak, eski dosyalama sisteminin güncellenmesi.
– Ofis tedarik malzemeleri satınalımı.
– Baskı alma, faks çekme, fotokopi çekme ve diğer görevler.

Eğitim

İşletme-2007, Marmara Üniversitesi, İstanbul
Ofis Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği- 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Reklamlar