İNGİLİZCE UNVAN VE KISALTMALAR

Sekreterliğe başladığım ilk yıllarda şirket yöneticilerimizin unvanları: Başkan, Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Mali İşler Direktörü, Ofis Yöneticisi vb. idi. CEO, CFO, COO gibi terimler bugün olduğu kadar yaygın değildi. Günümüz çalışma yaşamına baktığımızda, çokuluslu olmayan veya yurtdışı iş hacmi olmayan şirketlerde dahi bu unvanların kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle, sekreter ve yönetici asistanlarından bu yeni nesil terimlere aşina olmaları bekleniyor.

Özellikle İngilizce ya da Latince kökenli kısaltma ya da akronimleri kullanmak durumunda isek, açılışlarını, anlamlarını ve de kullanım yerlerini doğru bilmeliyiz. Bugün, iş hayatında olan herkes, özellikle de sekreterlik mesleğini icra eden kişiler için faydalı olacağına inandığım bazı kısaltmaları paylaşmak istiyorum.

İngilizcede kısaltmalara “abbreviations” denir. Bir de “acronym” denilen kısaltmalar vardır. Abbrevations ve acronym arasındaki fark özetle şudur; tüm akronimler bir kısaltmadır fakat her kısaltma akronim değildir. Kelimelerin ilk harfleri alınmak suretiyle yapılan kısaltma eğer yeni bir sözcük haline geliyor ise akronimleşmiş sayılır. Örneğin;

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO
Light Amplification by Stimulated Emisson from Radiation – Laser

Bununla birlikte United State of America – USA, United Kingdom – UK örnekleri ise kısaltmadır. (abbrevation)

İş dünyasında da bazı unvanlar açılımlarındaki İngilizce kelimelerin baş harfleri alınmak suretiyle kısaltılarak kullanılır. Sık kullanılan bazıları şunlardır: (hiyerarşik sıralama gözetilmemiştir.)

CEO – Chief Executive Officer: İcra Kurulu Başkanı. İcra kurulu yapısı mevcut değil ise bile şirkette bir CEO pozisyonu olabilir. Bazen şirket sahibi, şirket başkanlığında veya CEO pozisyonunda bizzat olabilir veya bir başkasını atayabilir. Mühendislik ile ilgili CEO (Chief Engineering Officer) ile karıştırılmamalıdır.

CFO – Chief Financial Officer: Finansal plan ve kararlardan sorumlu üst düzey. Yapılanmaya göre Mali İşler Başkanı olabilir.

CAO – Chief Administrative Officer: İdari İşler Amiri. Şirket hacmi ve yapılanmasına göre hiyerarşideki yeri ve sorumluluk alanı değişebilir.

COO – Chief Operating Officer: Şirketin günlük operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu üst düzey kişi. Şirketin hacmi ve yapılanmasına göre hiyerarşideki yeri değişebilir.

CIO – Chief Information Officer: Bilgi teknolojileri alanında strateji belirleyen üst düzey yönetici. CIO kısaltması ayrıca “Chief Investment Officer” pozisyonu için de kullanılır, karıştırılmamalıdır.

CTO – Chief Technology Officer: Üst düzey teknoloji yöneticisi.

COB – Chairman of the Board: Yönetim Kurulu Başkanı.

VP – Vice President: Başkan Yardımcısı.

BOA – Branch Office Administrative: Şube Yöneticisi

BA – Business Analyst: İş Analisti

CSR – Customer Service Representative: Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

CSM – Customer Service Manager: Müşteri Hizmetleri Yöneticisi

CSM – Channel Sales Manager: Ürün Hattı Satış Müdürü

İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltmaların açılım ve anlamları ise şöyledir:

A.D. veya CE (Common Era): İngilizcede M.S. anlamı verir.
B.C. veya BCE (Before the Common Era): İngilizcede M.Ö. anlamı verir.
A.M. (Ante Meridiem):Öğleden önce
P.M. (Post Meridiem):Öğleden sonra
etc. (Et cetera): Ve diğerleri
et al. (et alii): Ve diğerleri (insanlar için kullanılır.)
e.g. (exempli gratia): Örnek olarak
i.e. (id est): Diğer bir deyişle
c.f. (confere): Karşılaştır
N.B (note bene): Not
vs. (versus): Karşısında (Türkçedeki vesaire kısaltması ile ilgisi yoktur) İngilizce bir metinde vs. kısaltması “karşısında” anlamındadır. Örneğin; Girls vs. Boys (kızlar erkeklere karşı)
C.V (Curriculum Vitae): Yaşam Yolu. Özgeçmiş. Amerikalılar iş yaşamında genellikle CV yerine “Resume” demeyi tercih ederler.

Daha fazla mesleki kısaltma için www.abbreviations.com web sitesine gözatabilirsiniz.

Reklamlar